Så kan livsfarliga fallolyckor undvikas

 

Många arbetsgivare brister i säkerhet, trots att det finns enkla sätt att undvika fallolyckor på arbetsplatsen.
Experten Per Johansson på Laitis har koll på vad som behövs för att jobba säkert.
- Vi har både kunskap och produkter för att minimera olyckor, säger han.

I somras beslutade Arbetsmiljöverket att ett norrländskt företag får betala dryga 72 000 kronor i böter efter att en anställd fallit 4,6 meter från ett tak. Fallskydd saknades.
Per Johansson, inköpschef på Laitis, menar att många arbetsplatser behöver hjälp med att se över sina säkerhetsrutiner, och det är vanligt att Laitis hjälper till med detta.
– Inom våra kunders branscher händer olyckorna oftare än man tror. Vanligast är att man inte säkrat sig i en lina, eller gjort det på fel sätt. Man chansar ofta och tänker att det ska gå bra, säger han.

En vanlig typ av skyddsutrustning som Laitis säljer för arbete på tak är en sele som kopplas till linor som är fästa på tak eller i en skylift. Det krävs dubbla fästpunkter så att det alltid finns en backup.
– Arbetar man på hög höjd är det också viktigt att säkra de verktyg man använder med en karbinhake och lina så att verktygen sitter fast ifall man tappar dem.

Lagen säger att en arbetsgivare ska tillgodose fallskydd till sina anställda om arbetet sker på en höjd över två meter.
För att undvika att livsfarliga situationer uppstår utbildar Laitis företag i skyddsföreskrifter. De går igenom regler, lagar och varför man ska utrusta sig på ett speciellt sätt.
– Ibland kan företag bli ålagda av Arbetsmiljöverket att se över att anställda har koll på säkerheten. Det kan ske före, eller i värsta fall efter, att en olycka hänt.
Företagen köper utrustning av oss, men de kan också ta kontakt och vill att vi skräddarsyr en utbildning åt dem, vilket vi gärna gör, säger Per.

Fallolyckor - det här gäller enligt lag

 • Arbetsgivaren måste motarbeta fallrisken om anställda ska jobba på mer än två meters höjd.
 • Arbetstagaren är i sin tur skyldig att använda utrustningen och följa de instruktioner som arbetsgivaren ger.
 • Fallskydd måste enligt lag besiktigas en gång per år.
 • Reglerna kring arbete på hög höjd regleras i EU-direktiv, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets författningssamlingar och lokala föreskrifter på arbetsplatsen.
 • På Arbetsmiljöverkets hemsida finns mer information och uppdaterade versioner av gällande föreskrifter.

Fakta: Laitis.

TIPS: För dig med riskjobb – förebygg så att du inte ramlar i onödan

 • Eliminera olyckor och tänk efter före.
  Använder du rätt metod? Behöver du en stege? Ställ i så fall dit den på rätt sätt så att den inte står i håligheter eller gropar. Ska du använda en maskin? Finns vätska på golvet du kan halka i?
 • Ha ordning och reda och inga onödiga lösa material. Om det är halkigt underlag så använd vassa föremål när du förankrar en stege exempelvis.
 • Spärra av det område där ni är och jobbar så att ingen utifrån kan komma in. Se till att ha god belysning och halkskydd om det är halkigt.
 • Välj rätt fallskydd lämpat för den uppgift du ska göra. Besiktiga okulärt så att inga skador finns på utrustningen. Välj rätt skor till det arbete du ska göra så att du inte halkar av den anledningen.
 • Se till att ha en räddnings- eller handlingsplan om det skulle hända något. Ha allt du behöver omkring dig om olyckan skulle vara framme, som exempelvis en första förbandslåda.

Läs mer om fallskydd här.

Klicka här för att komma till kategorin för Fallskydd.

Bilderna nedan leder till olika kategorier inom Fallskydd.

 

 

 

 

Copyright © 2018 Latis AB. All rights reserved.