Instruktioner för montering av extraljus

  1. Montera först bort bilens registreringsplåt, gör detta genom att bända försiktigt mot fästena tills plåten släpper (om du har en hållare i plast).
  2. Skruva därav loss plåthållaren. Denna kan vara fastsatt med skruv med till exempel sexkantshuvud, ta då en fast nyckel till hjälp.
  3. När du fått av plåthållaren, håll upp extraljushållaren och mät så att den hamnar i mitten på bilens nos, i samma höjd som plåthållaren satt. Hållaren ska passa de flesta bilar där nummerskylten inte är kraftigt försänkt, och där stötfångaren inte sticker ut ovanför nummerskylten.
  4. Kolla så att inga slangar eller elkablar ligger innanför stötfångaren innan du sedan börjar borra. Hållaren ska popnitas fast, och här kan man använda en 4,9 mm popnitborr. Nitarna är så kallade splitnitar och har en diameter på 4,8 mm.
  5. Se till att hållaren inte glappar när du skruvat fast den, då detta kan göra att den spricker av vibrationer.
  6. Montera sedan tillbaka registreringsplåthållaren ovanpå extraljusfästet. Var noga med att mäta så att den än en gång hamnar i mitten. Montera hållaren genom att borra två nya hål genom plåten och plasten och skruva tillbaka fästet. Tänk på att registreringsplåthållaren kan behöva bytas i framtiden och popnitar gör bytet lite svårare, så använd de gamla skruvarna. Kolla så att borrens diameter matchar skruvarna.
  7. Nu är det dags att montera lamporna. Eftersom att det finns många olika lampor och därav många sätt att koppla in det elektriska, hänvisas till monteringsanvisningar för lamporna i fråga, då Laitis extraljushållare finns i flera olika utföranden.

Copyright © 2023 Latis AB. All rights reserved.