Allt du behöver veta om fallskydd

Att det är farligt att ramla från höga höjder är enkelt att räkna ut. Men alternativen för att skydda sig från fall är många.
Hur gör man egentligen, vad är skillnaden mellan de olika alternativen, och vad säger lagar och föreskrifter?
TOOLS försöker reda ut allt du behöver veta om fallskydd!

Varje år blir fler än 5 000 personer sjukskrivna till följd av fallolyckor, trots att det är billigt att göra arbetsplatsen säker. När Arbetsmiljöverket tittade närmare på dödsfall kopplade till fallolyckor (17 stycken under en fyraårsperiod) visade det sig att bygg- och industrisektorerna var överrepresenterade.
Trots de stora riskerna säger var tredje anställd att de har fått lite eller ingen information från arbetsgivaren om vad som gäller vid arbete på hög höjd och hur de skyddar sig. Det visar en undersökning som vår fallskyddsleverantör Cresto har gjort.
Att använda rätt utrustning är en självklarhet, men det avgörande är att alla anställda också vet när och hur de ska använda den. Vi vill att era arbetsdagar ska vara så säkra och lönsamma som möjligt – låt oss hjälpa er att både hitta rätt utrustning och berätta hur den ska användas!
Fallskyddspaket för arbete på tak


De olika typerna av fallskydd
TOOLS modell när vi arbetar med Hälsa, Miljö och Säkerhet (HMS) utgår ifrån att i första hand eliminera risken helt, därefter förebygga risken för olyckor, och i sista hand skydda individen.
Därför börjar vi med att gå igenom vilka typer av fallskyddslösningar som finns, och hur de är kopplade till vår modell.

1. Kollektiva fallskydd
Till exempel räcken, nät, avspärrningar och skyltning. Fundera över vilka åtgärder ni kan vidta för att förhindra eller helt eliminera risken för fall.

2. System
Vajer och/eller skensystem till leder som ofta används, det vill säga stegar, plattformar, skorstenar och liknande. Ett fast installerat system som är enkelt att använda förebygger risken för att fallskyddsutrustningen används på fel sätt.

3. Personlig skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning ska vara väl anpassad för personen som ska använda den. För att utrustningen ska skydda på bästa möjliga sätt behöver de anställda utbildning och god kännedom om hur den ska användas. På bilden här ovanför ser du ett fallskyddspaket för arbete på tak, till exempel för att skotta snö.

Fallskyddets ABC
I den här filmen berättar Cresto om fallskyddets ABC.
En komplett fallskyddslösning består alltid av alla dessa tre delar.
Hur de delarna ser ut kan vara olika beroende på hur arbetssituationen är hos er och vilken metod av fallskydd ni väljer att använda.
I filmen visas närmare vilken produkt som är A, B eller C inom olika metoder av fallskydd.

Fallskyddets ABC

A) Förankring (Anchorage)
En förankringspunkt ska tåla minst 1 200 kilo. Förankringspunkten är oftast en del av en konstruktion eller byggnad. Men ibland behöver ett fast system av vajer eller skena installeras för att inga naturliga förankringspunkter finns, eller för att göra arbetet smidigare.

B) Sele (Body device)
Selen ska fånga upp en person som faller och finns i många olika modeller beroende på användningsområde och komfort.

C) Kopplingslina (Connecting device)
Kopplingslinan kopplar ihop selen med förankringspunkten och är till för att fånga upp och dämpa ett fall. Kopplingslinor finns i flera olika varianter: falldämparlina, fallskyddsblock, fallstoppslina och stödlina. Tänk på att en stödlina enbart ska användas som stöd, och aldrig för att fånga upp fall.

Känns det fortfarande krångligt? Vi hjälper er gärna! Kontakta någon av våra butiker. 

Så säger lagen

 • Arbetsgivaren måste motarbeta fallrisken om anställda ska jobba på mer än två meters höjd.
 • Arbetstagaren är i sin tur skyldig att använda utrustningen och följa de instruktioner som arbetsgivaren ger.
 • Fallskydd måste enligt lag besiktigas en gång per år.
 • Reglerna kring arbete på hög höjd regleras i EU-direktiv, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets författningssamlingar och lokala föreskrifter på arbetsplatsen.
 • På Arbetsmiljöverkets hemsida finns mer information och uppdaterade versioner av gällande föreskrifter, till exempel här>>

Fakta: TOOLS tips

 • Skicka anställda på räddningskurs där de får lära sig hur de får ned en person som har ramlat och hänger fritt i luften.
 • Fäst verktygen i sele så att de inte faller och skadar personer eller maskiner.
 • Se till att glidskydden på stegarna sitter som de ska och inte är för slitna.
 • Kassera gamla, skadade, eller uttjänta selar. Fallskydd måste enligt lag besiktigas en gång per år.

TOOLS fallskyddsutbildningar och -tjänster
Vi har fallskyddsutbildningar som tillgodoser alla era behov, från grundkurser och räddningskurser för alla anställda till "kompetent person", som blir den på ert företag som är behörig att besiktiga fallskyddsutrustningen.

Utbildningarna ökar personalens medvetenhet om riskerna med arbeten på hög höjd och deras kompetens kring utrustningen. Det innebär att risken för skador och tillbud minskar avsevärt.
Utbildningarna hålls antingen ute hos er som kund eller på något av våra fallskyddscenter (scrolla ner för att se var de finns).


Utöver utbildningar kan vi hjälpa er med:

 • Fallskyddsbesiktning
 • Att montera fasta system


Klicka här för att komma till kategorin Fallskydd

Copyright © 2023 Latis AB. All rights reserved.