Glödstiftets hemligheter

Vad vet du om glödstift? Vad används det till? Hur fungerar det?
Vilka typer av glödstift finns det och hur byter man dem?
Ja, frågorna kan vara många och därför kommer vi försöka att klargöra glödstiftets hemligheter.

Varför använder man glödstift?

Dieselmotorer har spontan tändning vilket betyder att det insprutade bränslet inte behöver en gnista för att antändas.
Genom kompression av luften i cylindern uppnås en hög temperatur som klarar att antända bränslet, men under kallare förhållanden är detta inte alltid fallet.
Därför behöver man förvärmning av bränslet så att det lättare kan förångas och sedan antändas.
Utöver detta kan moderna glödstift efter-glöda för att säkerställa rätt motortemperatur även under färd.
Moderna dieselmotorer arbetar ofta med partikelfilter för att minska emissioner och under partikelfiltrets rengöringsfas glöder glödstiftet och minimerar utsläppen av farliga partiklar.

Hur fungerar glödstift?

Det finns ett flertal olika motorvarianter med olika system med förvärmning av bränsle för dieselmotorer men vanligast på moderna motorer är direktinsprutning vilket betyder att glödstiftet sitter monterat i topplocket och sticker in direkt i förbränningsrummet.
Där blir det varmt så snart det får ström av bilens motorstyrdon och når beroende på modell av glödstift en temperatur på ca. 1000 °C.
Det innebär att motorn kan startas utan problem.

Vilka typer av glödstift finns det?

NGK glödstift finns i två huvudtyper. Metallglödstift och Keramiska glödstift.

Metallglödstift består av en värmespiral som blir varm om den får ström tillkopplat.
Denna spiral blir mycket varm och för att den inte ska överhettas finns en reglerspiral som reglerar strömmen när rätt temperatur uppnås.
För att spiralen inte ska kortslutas innesluts den i magnesiumoxid som isolerar spiralen så att den inte får kontakt med metallhöljet samt skyddar mot stötar som kan skada glödsprialen.

Keramiska glödstift har också ett metallhölje men i dessa nyare glödstift är värmespiralen utbytt mot keramiskt material som ofta når högre temperaturer snabbare.
Tack vare det keramiska materialets egenskaper kan glödstiftet dessutom efterglöda under färd för att hålla motorns temperatur.

Hur byter man glödstift?

Vid montering av glödstift måste man alltid se till att gängan är rengjord.
Glödstiftet bör därefter gängas in för hand, tills det når tätnings-sätet i cylindertoppen.
Därefter måste glödstiftet dras åt med korrekt åtdragningsmoment.
Keramik-glödstift är mycket känsliga i icke-monterat tillstånd och bör därför hanteras med försiktighet.
Keramikskiktet kan till exempel skadas av felaktig behandling och därmed göra glödstiftet obrukbart.

Klicka här för att komma till kategorin Glödstift

Copyright © 2023 Latis AB. All rights reserved.