Allt Du behöver veta om motorvärmare

Med en motorvärmare sparar du både pengar och miljön, kallstarter drar mycket extra bränsle, även vid plusgrader.
Användning av motorvärmare minskar utsläppen av avgaser avsevärt, dessutom sparar du bränsle jämfört med om du startar körningen med en kall motor vintertid.
Du undviker även onödigt slitage och motorns livslängd blir således längre.
Använd timer för att inte låta den gå för länge, det är vanligt att motorvärmaren går alldeles för länge, tre till fyra timmar är vanligt, då kostar det mer än det smakar.

Rekommenderad inkopplingstid är

  • -15°C eller kallare - Cirka 1,5 timma innan avfärd
  • -15°C till +-0 - Cirka 1 timma innan avfärd
  • +-0°C till +10°C - Cirka 20 minuter innan avfärd 
  • +10°C eller varmare - Använd inte motorvärmaren

Elkostnaden för någon timmes drifttid hos motorvärmaren på vintern och en halvtimme vår och höst motsvarar ungefär besparingen i den lägre bensinförbrukningen.
Motorvärmaren minskar dessutom slitaget hos motorn genom att det bildas mindre sot och därmed mindre slam och bensin i oljan.

Motorvärmaren värmer upp motorn så att den är varm innan man startar, därmed blir kupén varm något snabbare eftersom varmluften snabbare strömmar in i bilens system.
Vill du däremot direkt ha det varmt och behagligt inuti bilen ska du också använda en kupévärmare.

Undvik brand 

Varje vinter inträffar det bränder som kan kopplas ihop med användningen av motorvärmare och/eller kupévärmare.

  • Ta för vana att regelbundet kolla anslutningskabeln och att uttag och stickpropp inte är skadade. Ta inga risker, byt hellre ut dem.
  • Locket till intaget på bilen ska undersökas så det stänger och håller tätt när man tagit bort sladden.
  • Anslutningskabeln till kupévärmaren får inte klämmas i bilfönstret eller i bildörren, då finns det risk att bilen blir strömförande.
  • Sätt aldrig in en vanlig värmefläkt i bilens fuktiga miljö.
  • Använd jordad kabel och se till att kupévärmaren står fritt.
  • Kontrollera jordfelsbrytaren med testknappen minst två gånger om året, varav en i början av säsongen. 


Vi säljer motorvärmare från DEFA & Calix

 

Copyright © 2023 Latis AB. All rights reserved.