Instruktion 31-WW6 Holts Wondarweld 500ml

Instruktion 31-WW6 Holts Wondarweld 500ml 


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING:

Användningsmängd: en flaska a 250ml behandlar ett system på 8 liter, en flaska 500ml behandlar ett 15 liters system.
Läs noggrant igenom försiktighetsåtgärderna och nödfallsinstruktionerna på förpackningen före användning.

Torka omedelbart bort allt spill. Spill från WONDARWELD på lacken, glasögon, kläder och målade ytor kan enkelt avlägsnas så länge produkten är färsk, medan det är mycket svårt att ta bort den torkade produkten.
Spill på glasögon måste avlägsnas snabbt eftersom produkten kan göra ytan matt och omöjlig att rengöra.

En felaktig användning kan skada motorerna allvarligt.

Wondarweld är inte förenligt med frostskyddsmedel, glykol, kylarvätskor och många kemikalier.
I händelse av förening sker en utfällning av det aktiva ämnet som blockerar kylarkretsen och sätter igen vattenpumpen.
Reparation eller utbyte av kylare, vattenpump och t.o.m. toppackning kan vara nödvändigt.
Wondarweld får därför endast tillsättas till rent vatten.

Häll aldrig Wondarweld i olja eftersom detta kan orsaka motorblockering så snart motorn blir varm.
Under dessa förhållanden är det inte enkelt att reparera motorn.
För att försöka reparera en motor som har körts med Wondarweld blandat med motorolja måste följande process följas, utan någon garanti för att reparationen lyckas:
Wondarweld kan endast lösas i vatten.
Först måste motorhöljet demonteras varefter cylinderhuvudhöljet, oljepumpen och t.o.m. cylinderhuvudet måste avlägsnas.
Sedan sköljs motorblocket flera gånger med varmt, trycksatt vatten.

OBS: Wondarweld får inte tillföras direkt i cylindrarna. Det är inte en kolvtätningsprodukt.
Om cylindrarna är förorenade med Wondarweld kommer motorn att haverera omedelbart efter start.

Vid modern elektronisk tändning, när en motor körs med ett tändstift avlägsnat, ska stiftet anslutas till sin tändstiftskabel och placeras på motorn (ansluten till jord).
Den elektroniska kretsen kan skadas om dessa regler inte följs.

ANVÄNDA PRODUKTEN:

Wondarweld kan lösa flera typer av motorproblem:

a) Externa sprickor: Dessa uppstår när kylarvätska läcker, antingen eftersom motorn har frusit eller toppackningen har skadats.
Denna typ av spricka kan enkelt repareras, i synnerhet om användaren fyller igen sprickorna med stålull.
Denna stålull armerar på samma sätt som armeringsjärn i kombination med betong.

b) Läckor vid den undre cylinderpackningen: Även denna typ av läckor kan enkelt repareras.
Varning: Wondarweld får inte rinna ner i oljan. Om oljan färgas röd ska den bytas ut omedelbart.

c) Interna sprickor (gas som blandats med vatten): T.ex. bubblor som tar sig in i expansionskärlet, vit rök vid avgasröret, härdning av böjliga rör.
Detta kan skyllas på förvanskningar mellan trycket i cylindrarna och kylarsystemet: (Fel på toppackningen, poröst cylinderhuvud, spruckna hylsor i toppen).
För att kunna åtgärda detta problem korrekt måste du köra motorn utan tryck på den skadade cylindern.

OBS! Om den skadade cylindern har identifierats:

1) Bensindriven motor: Avlägsna tändstiftet (tryckavlastning i den skadade cylindern) och kör motorn på 3 cylindrar för att skingra bubblorna i expansionskärlet.
Varning: Se upp för mycket hett vatten.

VARNING! Om fordonet har utrustats med en katalytisk avgasrensare ska insprutarens bränsleledning lossas från den tryckavlastade cylindern.
Om detta inte görs kan den icke förbrända blandningen av luft/bensin explodera när den kommer i kontakt med den heta katalysatorn och förstöra den katalytiska avgasrenaren.

2) Dieseldriven motor: Avlägsna dieselinsprutarens bränsleledning och tappa ur dieseln i en behållare.
Avlägsna därefter antingen värmepluggen eller insprutaren (tryckavlastning på den skadade cylindern) och kör motorn på 3 cylindrar som en bensinmotor.

OBS! Om den skadade cylindern inte har identifierats:
Tryckavlasta varje cylinder en efter en. Det är möjligt att identifiera den skadade cylindern såsom den som reducerar mängden bubblor i expansionskärlet.


OBS! Tveka inte att köra motorn på 3 cylindrar den tid som är nödvändig för att bubblorna ska avlägsnas från expansionskärlet helt och hållet (Varning: Se upp för mycket hett vatten).
Tveka inte att upprepa detta förfarande flera gånger vid behov, efter ett par dagar eller flera hundra kilometer.

d) Interna sprickor (olja i vatten): Ibland är det möjligt att åtgärda detta problem.
Dessförinnan måste dock det skadade området avfettas.
Om detta inte görs kommer olja att förekomma vid kanterna på den spricka som ska repareras, vilket förhindrar att tätningsmedlet fäster vid sprickans ytor.

e) Interna sprickor (vatten i olja): Det går också att åtgärda detta problem, men blandningen av vatten/Wondarweld får inte rinna ner i oljan.
Om motoroljan färgas röd stannar du motorn och byter ut oljan omedelbart.

BRUKSANVISNING:

Töm och spola kylarsystemet med värmeelementet öppet.
Avkalka om nödvändigt.

 • Avlägsna den övre slangen (cylinderhuvudets utlopp) och avlägsna termostaten.
 • Häll Wondarweld i cylinderhuvudets utlopp(genom termostathuset).
 • Sätt tillbaka lock och den övre slangen(ej termostat för bästa resultat).
 • Fyll kylarsystemet med rent vatten igen.
 • Reparation av en extern spricka: Plugga igen större vattenläckor med stålull och kör motorn så länge det behövs för att stoppa läckan. När Wondarweld tillsatts i kylarsystemet kan bilen köras vid måttliga/normala hastigheter.
 • Reparation av en intern spricka (gas i vatten): Tryckavlasta den skadade cylindern enligt beskrivningen ovan (se c)) och kör motorn i c:a 15 minuter. Det är möjligt att köra i normal/måttlig hastighet med Wondarweld i kylarsystemet, vilket gör det möjligt att upprepa behandlingen om den inte lyckas vid första försöket.
 • Reparation av en intern spricka (olja i vatten eller vatten i olja): Följ anvisningarna för externa sprickor. Om det första reparationsförsöket inte är perfekt upprepas reparationen genom att den skadade cylindern tryckavlastas på samma sätt som för en spricka (gas i vatten).

OBS! Efter reparationen, spola kylarsystemet inklusive värmesystemet grundligt med rent vatten (tills vattnet inte längre är rött), innan kylaren fylls på nytt med frostskyddsmedel.
Sätt tillbaka termostaten.

ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Värmesystem i hemmet kan repareras men processen kan ta flera dagar
OBS! För att använda Wondarweld måste följande förhållanden uppfyllas:

 • Vattnet måste vara rent och får inte innehålla några föroreningar/kemikalier (frostskyddsmedel, salt etc.)
 • Vattnet måste ha en minimitemperatur på 50°C och företrädesvis högre.
 • Eventuella läckor måste flöda till luft eller en gas.
 • Koncentrationen av Wondarweld måste ligga mellan 2 och 5 % av systemets kapacitet.

VANLIGA FRÅGOR:

a) Går det att tillsätta Wondarweld i kylaren?
Svar: Ja, men motorn måste vara varm och termostaten måste öppnas innan Wondarweld kan spridas där det behövs.
Reparationen går snabbare om anvisningarna följs.

b) Hur länge kan man ha Wondarweld i kylaren?
Svar: Flera veckor, t.o.m. flera månader. Om Wondarweld finns i kylarsystemet är det möjligt att använda bilen och köra med medelhastigheter.

c) Varför står det på flaskan att man ska vänta 2-3 dagar innan man fyller på med frostskyddsmedel?
Svar: För att kylarsystemet skall spolas ordentligt är den bästa metoden att köra under 2-3 dagar med rent vatten i kylaren.

d) Kan jag reparera min toppackning med Wondarweld?
Svar: Ja, det främsta användningsområdet för Wondarweld är antingen en vanligt intern eller extern spricka.

e) När jag öppnade behållaren upptäckte jag att produkten hade härdat. Är detta normalt?
Svar: Produkten har inte härdat – den är fortfarande i gott skick. Eventuellt har en skorpa bildats på ytan.
Spräck skorpan med t.ex. en skruvmejsel och häll sedan ut vätskan som vanligt. All vätska som finns kvar i behållaren kan sedan återvinnas med lite varmt vatten.

VARNING!
Denna produkt får endast användas av erfarna användare. Vi rekommenderar användare å det bestämdaste att läsa det här dokumentet noggrant och att i tveksamma fall kontakta oss per telefon för teknisk rådgivning: 08 749 35 50 eller +44 161 491 7391.
Vi tar inte på oss ansvaret om produkten har använts på felaktigt sätt.

TEKNISKA EGENSKAPER:
Specifik vikt: 1,44 g/ml
PH-värde: 11
Andel fast ämne: 50 %
Färg: Röd
Importör: Ferdfelt Trading AB
124 64 Bandhagen
08 749 35 50
info@ferdfelt.se

Copyright © 2018 Latis AB. All rights reserved.