Bekymmersfritt upplägg för moderna behov

Vi erbjuder smidiga finansieringslösningar via förmånliga hyresavtal där du som kund enkelt kan överblicka kostnaderna med minimal administration.

Leasing

Är en passande lösning för utrustning som har en lång
livslängd där kunden planerar att sannolikt behålla
utrustningen efter avtalstidens slut.  

Läs mer

Hyra

En utmärkt lösning för utrustning där den tekniska
utvecklingen går snabbt eller för objekt som regelbundet
behöver bytas eller uppgraderas av annan anledning.  

Läs mer

Copyright © 2023 Latis AB. All rights reserved.