Leasing

Leasing är en finansieringslösning som passar bäst för utrustning med lång livslängd där  uppgraderingen sker med långa mellanrum – och där kunden med största sannolikhet önskar behålla utrustningen efter avtalstidens slut. Det är en bra lösning för dig som står inför  investeringar men vill slippa binda upp allt sitt kapital i dyra maskiner.

Fördelar med leasing

Investera i ny utrustning utan att binda kapital 
Framtidssäkra investeringen 
Uppgradera utrustningen under avtalets löptid 
Budgetera lönsamheten per objekt 
Avgiften är 100% avdragsgill

Skillnader mot avbetalning

Leasing likställs ofta med en avbetalning, men det finns väsentliga skillnader. Det leasade objektet är finansbolagets egendom under avtalstiden och ska därmed inte bokföras som en tillgång. Leasingavgiften räknas istället som en rörelsekostnad och är därmed 100 procent avdragsgill mot företagets resultat.  

När avtalstiden är slut kan du som kund köpa utrustningen till det förutbestämda restvärdet, anvisa en annan köpare eller låta avtalet löpa i förlängning.


Copyright © 2023 Latis AB. All rights reserved.