Kvalitets- och miljöcertifiering

Att vara både kvalitets- och miljöcertifierad är en självklarhet för oss på Laitis. 
Certifikaten (ISO 9001 och 14001) fungerar som levande dokument som genomsyrar hela vår organisation.
Vi arbetar aktivt med miljöfrågor och ständigt förbättringsarbete i kvalité.

KVALITETS- & MILÖPOLICY – Laitis Handels AB 

Copyright © 2023 Latis AB. All rights reserved.