WD-40 Rostolja, 5 Liter

Art.nr
753
Ean
5032227465060

WD-40 för tusen och en användning när det gäller att lösa upp, smörja, driva ut fukt, skydda mot rost och för rengöring.

1 099,00 kr

Beställ online:

Webblager:

Hämta i butik (lagerstatus):

Denna produkt säljs endast i butik

Kontakta Kundtjänst eller Våra butiker för personlig service

WD-40 är perfekt när det gäller att lösa upp, smörja, driva ut fukt, skydda mot rost och för rengöring. 

Den professionella produkten framför andra (som ursprungligen utvecklades för Nasa) med extremt varierande användningsområden:

  • Industri
  • Bilar
  • Flyg
  • Verktyg
  • Maskiner
  • Jordbruk.

Produkten är inte elektriskt ledande, har koldioxid som drivgas samt är silikonfri.
WD-40's penetrerande formula tränger snabbt in och lösgör fastrostade delar, tränger undan fukt samt lämnar en skyddande barriär, kryper in under smuts, fett och olja samt löser gamla limrester och etiketter.

Temperaturområde: -23°C till +95°C.

Bruksanvisning
WD-40 kan appliceras genom att sprayas, penslas eller genom droppning.
Vät ytan som skall behandlas med WD-40 och låt den suga åt sig i flera minuter före avtorkning.
För bästa resultat vid rostskyddsbehandling låt medlet sitta kvar på ytan utan avtorkning.
Lösningsmedlet avdunstar och lämnar kvar en skyddsfilm av koncentrerad WD-40.

Att tänka på
Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
Undvik att inandas ångor eller sprej.
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Mer information
TillverkareWD-40
Skriv en recension
Du recenserar:WD-40 Rostolja, 5 Liter
Ditt betyg
Copyright © 2018 Latis AB. All rights reserved.