XBB Lightswitch Ver.4 F.A.Q

XBB Lightswitch Ver.4 F.A.Q

Lightswitch fungerar genom att den tillhörande och patenterade sensorn känner av magnetfältet som uppstår när en ström går igenom en ledare.
Vid aktivering av fordonets helljus måste magnetfältet komma upp i en nivå som motsvarar minst 400mA ström för att sensorn ska kunna detektera förändringen.
Så länge som strömmen ligger kvar på minst 400mA kommer XBB Lightswitch att aktivera utgångarna, så fort strömmen försvinner eller kommer under gränsen så stängs utgångarna av.
Sensorn ska monteras på fordonets ”signalkabel”, om det är ett fordon med halogenbelysning monteras den på kabeln som går till själva lampan, om det istället är Bi-xenon sätts sensorn på kabeln som går till solenoiden som reglerar lampans eller reflektorns läge.

OBS! En viktig detalj vid installationen är att fordonets motor ska gå på tomgång och att sensorn sitter fast ordentligt på signalkabeln INNAN man sätter i säkringen.
Flyttar man sensorn måste säkringen tas ur och sättas i på nytt. Anledningen till att motorn ska gå på tomgång är för att höja spänningen i systemet till normalvärdet.


Fråga
Jag har mätt med multimeter och har konstant 12V på utgångarna även om inte helljuset är aktiverat! Är enheten trasig?
Svar
Nej enheten är inte trasig, den skickar konstant ut en svag kontrollspänning för att kontrollera att det t.ex. inte är kortslutning i lampan.

Fråga
Allt verkar fungera som det ska men den gröna dioden blinkar till ibland medan extraljusen lyser?
Svar
Blinkningen visar bara att processorn lever och enheten fungera som den ska, inget att bry sig om.

Fråga
Mina extraljus/LED-ramp blinkar och beter sig konstigt vad är felet?
Svar
Kolla över hur enheten och den inkopplade belysningen är jordad. Det är mycket viktigt att allt har bra kontakt med batteriets minuspol eller chassi.

Fråga
Min LED-ramp blinkar i takt med körriktningsvisaren (blinkers)!
Svar
Du har satt sensorn på en gemensam minuskabel, bryt strömmen och flytta sensorn till rätt kabel.

Fråga
Jag har en bil med minusstyrning fungerar det med XBB Lightswitch då?
Svar
Ja det fungerar alldeles utmärkt.

Fråga
Vilken kabelarea rekommenderar ni?
Svar
Vi rekommenderar 4mm² finkardelig kabel på matningen och minst 2,5mm² till den inkopplade utrustningen.
Använd helst R2G4 kabel eller RKUB. Försök att har så korta kablar som möjligt för att minska spänningsfallet.

Fråga
XBB larmar för om låg batterispänning dvs 4 blink, men när jag mäter på batteriet så har jag 12V?
Svar
XBB börjar larma om spänningen in till enheten kommer under 11,7V.
Har du långa kablar, för tunna eller i värsta fall både också så får du ett stort spänningsfall genom kablarna vilket gör att spänning till enheten hamnar under larmgränsen.
Byt ut matningskablaget till 4mm² finkardelig kabel och håll dem så korta som möjligt mellan batteri och XBB.
Kontrollera även batteriets status ordentligt och att generatorn laddar som den ska.

Fråga
Jag har Bi-xenon i bilen men ingen solenoid utan en ställmotor. Kommer det att fungera?
Svar
Nej tyvärr, ställmotorn drar inte konstant med ström när helljuset är aktiverat.

Fråga
Kan jag använda XBB Lightswitch för att aktivera ett externt relä i stället?
Svar
Ja det går bra, använd utgång 2 och/eller 3.

Fråga
Min LED-ramp drar mer än 10A eller 120W hur kopplar jag den?
Svar
Du ska parallellkoppla utgång 2 och 3. Plus från båda utgångarna ska kopplas ihop till en kabel, samma sak med minus utgångarna.

Fråga
Ibland tänds inte mina extraljus/LED-ramp. Tidigare har den dock fungerat felfritt?
Svar
Sensorn är designad att greppa en kabelarea på 0,5 – 2,5mm². Men en del bilar har tunnare kabel som göra att det bli ett litet glapp i sensorn.
Det kan i sin tur göra att den missar att detekterar en del tillslag beroende om kabeln har rört sig.
Ta för vana att sätta fast ett buntband runt sensorn och dra åt det så att signalkabeln sitter fast ordentligt.
Det kan även vara så att plastmaterialet i sensorn blir utmattat med tiden och tappar sin elasticitet och för att det inte ska börja glappa så är det bra att använda ett buntband även på grövre kablar.

Fråga
Jag vill kunna stänga av extraljusen medan helljuset är aktiverat, går det att fixa?
Svar
Ja det går att fixa. På den 3-poliga kontakten finns en plint som är märkt med SW.
Genom att koppla den till minus (chassi) så stänger du av utgångarna, oavsett vad sensorn detekterar.
Montera din strömbrytare i kupén, den ena sidan av brytaren till kopplas till SW och den andra sidan till minus (chassi).

Fråga
Fungerar XBB Lightswitch till min bil (Valfri bilmodell)?
Svar
Det finns mängder av biltillverkare och ännu flera bilmodeller, lägg dessutom till att varje bilmodell kan ha flera olika belysningsalternativ.
Vi har inte testat XBB Lightswitch på alla dessa och kan därför inte ge ett rakt svar på detta.
Generellt kan man säga att enheten fungerar på de flesta bilar med halogenbelysning och Bi-xenon med solenoidstyrning.
Vi har även kunder som har installerat på bilar med LED-belysningen (Audi) med gott resultat.

Diodhuset

Copyright © 2018 Latis AB. All rights reserved.