XBB Lightswitch Ver.4 Manual

XBB Lightswitch, ver 4.
Manual

Läs igenom hela manualen innan du påbörjar installationen, är du osäker på om produkten passar just din bil så läs även igenom vår FAQ också.
För att få en korrekt funktion behöver XBB Lightswitch detektera en konstant ström på minst 400 mA i signalkabeln så länge helljuset är aktiverat.
På baksidan av denna manual finns fyra exempel på olika kopplingsscheman.

Vid installationen behövs följande verktyg.

 • En liten spårmejsel för att öppna kontakterna på enheten.
 • Avbitartång för att klippa kablar till lämpliga längder.
 • Pressverktyg för ringkabelskor.
 • Skalverktyg alt. en kniv eller avbitartång för att skala kablarna.

Installationsförfarande.

 1. Koppla in strömsensorkabeln i den vita kontakten på XBB (Kontakten passar bara på ett sätt).
 2. Placera XBB Lightswitch där den är skyddad från fukt och värme, se till att strömsensorn når fram till strålkastaren eller dess kablage.
 3. Anslut XBB Lightswitch via en säkringshållare (Ingen säkring monterad nu) till fordonets batteri. Använd finkardelig 4 mm² kabel och håll kablarna så korta som möjligt. (Använd spårmejseln för att öppna kontakterna)
 4. Klicka fast strömsensorn på den kabel ni misstänker är helljussignalen. (OBS! Se upp för vassa kanter på sensorn!)
 5. Anslut din belysning till utgångarna. Använd ren kopparkabel utan ändhylsor eller förtennade ändar.
 6. Viktigt! Starta motorn så att den går på tomgång. OBS! Var försiktig så att du inte kommer åt några rörliga delar i motorutrymmet!
 7. Montera säkringen i säkringshållaren. (Lysdioden blinkar grönt 4 ggr och blinkar efter det grönt var tredje sekund).
 8. Aktivera helljuset ett antal gånger och kontrollera att den inkopplade belysningen lyser och följer helljussignalen. Dvs att den släcks när man stänger av helljuset och lyser samtidigt som helljuset. OBS! Vid omvänd funktion läs noteringen längst ner på sidan.
 9. Prova även att blinka med körriktningsvisarna för att utesluta att strömsensorn sitter på fel kabel.
 10. Om den inkopplade belysningen fungerar som den ska kan du avsluta installationen med att skärma av sensorn ytterligare med den medföljande biten Mymetall. Den lindas runt strömsensorn utanpå den befintliga Mymetallen och fästes med ett buntband. Se bild längst ner på sidan.
 11. Om du vid första försöket inte hittar rätt kabel, ta ur säkringen, flytta strömsensorn till nästa kabel. Ha motorn på tomgång och sätt tillbaka säkringen fortsätt sedan testen från punkt 8. Om det fortfarande är fel kabel så upprepa processen tills rätt kabel är funnen.

Några saker att tänka på.

 • Undvik om möjligt att montera strömsensorn i närheten av startmotor eller generator samt dess kablar. (Pga störande magnetfält).
 • Sätt ett buntband runt strömsensorn efter installationen så att den sitter ordentligt fast på signalkabeln.
 • Glöm inte att det MÅSTE sitta en säkring på matningen till XBB på max 30A!
 • Säkringshållaren skall monteras så nära bilbatteriet som möjligt med så kort kabel som möjligt, använd finkardelig 4 mm² kabel.
 • OBS! Använd inga ändhylsor på kablarna som kopplas in i XBB Lightswitch!
 • Vid montering och demontering av kablarna i XBB öppnas kontakterna genom att trycka ner en 2-3 mm spårmejsel i det rektangulära hålet. Skala kablarna ca 10 mm.
 • Tillse att alla kablar är fastsatta och skyddade från mekanisk nötning.
 • Använd minst 2,5 mm² kabel till extraljusen, en större LED-ramp behöver oftast 4 mm².
 • Se till att säkringen INTE är monterad under installationens gång. Den sätts på plats först när alla kablar är korrekt anslutna och motorn är på tomgång.

Statusdioden.

 • Lysdioden på enheten kan med olika sekvenser indikera vilket fel/larm som uppstått. Larmet ligger sedan kvar i minnet även om enheten fungerar.
 • Röd med 1 blink = Någon av utgångarna är överbelastad (Max 10A eller 120W vid 12V & 240W vid 24V)
 • Röd med 2 blink = Strömsensorn detekterade för låg signal. (Troligtvis störd utav ett närliggande magnetfält).
 • Röd med 3 blink = Strömsensorn detekterade för hög signal. (Troligtvis störd utav ett närliggande magnetfält).
 • Röd med 4 blink = Batterispänningen för låg. (Kan även bero på för långa och för tunna matningkablar till XBB).
 • Lyser rött konstant = För hög batterispänning.
 • Snabbt rött flimrande = Strömsensorn störd utav ett kraftigt magnetfält vid uppstart av XBB. (Vrid sensorn eller flytta installationen till andra sidan, starta om XBB)
 • Grönt ljus med ett blink var 3:e sekund = Utgångarna är aktiverade.
 • Släckt med grönt blink var 3:e sekund = Utgångarna är deaktiverade.

Har man problem med störningar, feltillslag etc. trots att man följt alla anvisningar ovan följer här några tips.

 • Gick fordonets motor på tomgång när säkringen till XBB monterades? Hoppa tillbaka till punkt 6.
 • Kontrollera att sensorn inte sitter löst på signalkabeln.
 • Prova att vrid/rotera strömsensorn runt signalkabeln så att skärmningen (metallfolien) kommer åt ett annat håll.
 • Kontrollera att sensorn verkligen sitter på rätt kabel, det kan finnas flera kablar med snarlik funktion.
 • Prova att flytta installationen till andra strålkastaren för att komma bort från eventuella störande magnetfält.
 • Montera ytterligare magnetiskt avskärmande Mymetall. Kontakta återförsäljaren eller maila ditt ärende och postadress till support@xbb.nu
 • Ingen detektering av helljuset kan bero på att det går för låg ström genom signalkabeln. Strömmen behöver vara konstant och minst 400 mA så länge helljuset är aktiverat. Signalen från ställmotorer kan ej detekteras.
 • Kontrollera alla anslutningar så det är god kontakt, speciellt jordanslutningen.

Notering.
Om funktionen är omvänd, dvs att extraljusen/LED-rampen lyser när helljuset är avstängt och slocknar när helljuset tänds skall strömsensorn monteras åt andra hållet.
Ta ut säkringen, klicka bort sensorn från kabeln och vänd den 180 grader. Fortsätt från punkt 6.

Bilder: Monterad Mymetall efter korrekt installation
Mymetall efter korrekt installation Mymetall efter korrekt installation

Copyright © 2018 Latis AB. All rights reserved.