Ständig tillgång 

AutomatService

Är en tjänst för säker förvaring där förbrukningsartiklar, personligt skydd, verktyg med mera lagerhålls hos er. 

Skåpen placeras ut vid strategiskt utvalda områden på din arbetsplats och gör det möjligt för din personal att själv hämta ut produkter, 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

 


AutomatService ger besparing från första dagen, minskat svinn och ökad säkerhet! 


Automaten SavePro 
Går att konfigurera på många olika sätt för att passa nästan alla typer av artiklar. Fullt utbyggd ger den plats för 2100 artiklar och kombinationerna på motorer och spiraler gör den till en flexibel lösning.

Ökad säkerhet
Genom att systemet kan kommunicera med erföretags personaldata vet maskinen till exempel vilken skyddsutrustning som passar för vem.


Automatisk orderläggning
Sker automatiskt och påfyllningen sköts av vår personal – allt efter överenskommelse.
Den automatiska orderläggningen minskar kraven på er inköpsavdelning och eliminerar brådskande beställningar.

Uttag & konsumtion 
Rapporteras och registreras i realtid. Förbrukningen går att analysera uppdelat på person, avdelning, projekt, produkt, år eller månad. Det innebär att ni får ökad kontroll över förbrukningen och i de flesta fall kan man se stora minskningar i konsumtionen.


Support, service, installation och besparingsanalys ingår!

AutomatService har lösningen för alla dina behov

1. SavePro Varuautomat

SavePro är skåpautomaten som är lika enkel som en godisautomat. Du väljer produkt, trycker på en knapp och varan kommer direkt. På bara någon minut kan din personal vara tillbaka på sin arbetsplats. Orderläggningen sker automatiskt och påfyllningen kan antingen skötas av er personal, av en extern partner eller av vår personal – allt efter överens­kommelse. Den automatiska orderläggningen minskar kraven på er inköpsavdelning och elimi­nerar brådskande beställningar.

2. SaveBox Skåpsmodul

SaveBox skåpsmodul hjälper dig att lagerhålla produkter som kräver lite mer utrymme. SaveBox lämpar sig för ömtåliga, dyra, stora eller tunga produkter. Denna lösning passar till exempel utmärkt för hylsnyckelsatser, arbetsbelysning, kabelvindor, arbets-skor, arbetskläder med mera. Det går utmärkt att koppla samman flera moduler. Dessutom finns det möjlighet för varje anställd att få sitt eget fack. För att du lätt ska se vad som finns i varje fack är SaveBox utrustad med kraftiga glasfönster. Facken finns i flera olika storlekar för att anpassas till just dina behov. Denna automat måste kopplas ihop med en SavePro Varuautomat eller en SaveRent Utlåningsmodul.


3. SaveRent Utlåningsmodul

SaveRent Utlåningsmodul, lånar ut och tar tillbaka produkter och erbjuder dessutom produktspårning. SaveRent lämpar sig väl för till exempel mät- och testinstrument, bilnycklar, datorer, projektorer, borrmaskiner och märk-apparater – utrustning som kan behövas av många anställda vid olika tillfällen. SaveRent drivs självständigt utan SavePr-automat.

Full kontroll på:

Vem som lånat vilken produkt.
När en produkt förväntas bli återlämnad.
Garantitider.
När det är dags för underhåll och obligatorisk kalibrering
Uppföljning av driftstid.

4. SaveBox Smart Skåpsmodul

SavBox Smart är den perfekta lösningen om man vill ha skåpslösningen SaveBox, utan koppling till en SavePro. En av luckorna används för förvaring av den dator som styr luckorna och systemet administreras på samma användarvänliga sätt som övriga automater. Systemet passar därmed i begränsade utrymmen och där produkterna är relativt stora. Går att komplettera med valfritt antal Savebox skåp vilket gör systemet väldigt flexibelt.


Copyright © 2023 Latis AB. All rights reserved.