Tillsammans med vår ägare KGK erbjuder vi marknadens bästa reservdelar, tillbehör, verktyg, utbildningar och tjänster för hela fordonsbranschen.

KGK

Med vårt delägarskap i Big-Gruppen erbjuder vi ett brett sortiment av verktyg, maskiner, arbetskläder och skyddsutrustning tillsammans med flexibla kundlösningar och branschanpassade utbildningar för hela industribranschen.

BIG

Värdegrund

Kunskap , service och kvalitet

Laitis vision är hållbar tillväxt, där ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter beaktas. Vi agerar som en trovärdig, långsiktig samarbetspartner, uppträder professionellt, ärligt och etiskt korrekt. Vi utvecklar kontinuerligt vårt arbete och ställer höga krav på våra leverantörer och medarbetare att följa integritet och etik.

Alla bolag, medarbetare och ledning inom Laitis koncernen följer grundläggande lagar och förordningar i alla verksamhetsområden:

  • Laitis respekterar FN:s Deklaration om mänskliga rättigheter (www.un.org) och ILO:s kärnkonventioner (International Labour Organization) och tar sitt ansvar för att iaktta anställdas och samhällets rättigheter i den mån de berörs av koncernens verksamhet.
  • Laitis har en öppen attityd mot dem som påverkas av koncernens verksamhet.

Code of Conduct

Utöver lagar och förordningar har vi också utarbetat riktlinjer för vår Code of Conduct, som alla inom koncernen förväntas följa. Dessa riktlinjer hjälper oss att tydligt definiera förväntningarna på våra medarbetare och ledning gällande etiskt beteende och affärspraxis.

Medarbetaren

Det är viktigt för Laitis att erbjuda en attraktiv arbetsplats för att kunna anställa och behålla medarbetare. Medarbetarna ska trivas och må bra på arbetsplatsen och ges möjligheter till utveckling genom kompetensförsörjning och individuell uppföljning.

Relationen till och mellan medarbetare ska byggas på ömsesidig respekt och värdighet samt rimligt inflytande som påverkar den enskildes arbetssituation, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Leverantörer och samarbetspartners

Laitis tillämpar processer för att utvärdera, välja och prioritera leverantörer och samarbetspartners. Detta säkerställer Laitis krav på etiska, sociala och miljömässiga åtaganden. Inom de områden där Laitis har inflytande, strävar koncernen efter att se till att leverantörer och samarbetspartners följer relevanta principer enligt vår Code of Conduct. Till exempel köper Laitis koncernen inte produkter från leverantörer som vid anmodan inte kan lämna en skriftlig försäkran om att barnarbete inte förekommer i deras produktion.

Marknad och kunder

Laitis koncernens verksamhet bygger på långsiktiga relationer med kunder och övriga affärspartners. Vi är en trovärdig, långsiktig och professionell samarbetspartner som agerar ärligt och etiskt korrekt. Koncernen accepterar inte korruption, mutor eller illojala konkurrensbegränsande åtgärder. All försäljning och marknadsföring sker i enlighet med gällande lagar och regler.

Miljö

Vårt miljöarbete bedrivs inom ramen för vår affärsidé. Vi arbetar långsiktigt och utvecklar kontinuerligt vår kunskap om miljöeffekterna i allt från valet av leverantörer till våra produkter och tjänster. Kretsloppstänkande och hushållning med resurser samt effektiva transporter är centrala delar i vår verksamhet, vilket bidrar till minskad resurs- och energiförbrukning. Vi efterlever miljölagstiftningen och motiverar alla delar av vår handelskedja att minimera negativ miljöpåverkan.

Samhällsengagemang

Alla bolag inom Laitis koncern strävar efter att etablera goda relationer i de lokala samhällen där vi verkar. Vi är politiskt obundna och bidrar inte finansiellt till politiska partier eller kandidater.

 

‹Tillbaka

Kontakta oss

Här kan du smidigt kontakta oss med förfrågningar, få konsultation eller information om våra produkter eller tjänster. Vänligen fyll i formuläret nedan, vi gör vårt bästa för att svara så snabbt som möjligt.

Vi ser fram emot att höra från dig!

*” anger obligatoriska fält

Dokumenttitel
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Google Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.