Lampbyte Osram Longlife 12V 100W GL02-64623

Glödlampa 12V 100W Xenophot Longlife

Byte av glödlampa
Standardlampa till ML170-240, RM170-240, RMDL 170 -240 samt XGT

  1. Skruva av reflektorhuset genom att vrida det moturs
  2. Fatta tag i glödlampan och dra den rakt ut ur fästet
  3. Plocka fram den nya glödlampan*
  4. Placera med ett bestämt handgrepp kontaktpinnarna i lamphållaren**
  5. Skruva tillbaka reflektorhuset genom att vrida det medurs.

OBS!
Använd under inga förhållanden något smörjmedel på lampans kontaktstift.
Smörjmedlet förångas och förstör reflektorn då lampan används.

*OBS! Tag inte direkt på den nya lampan med fingrarna. Använd ett mellanlägg, exempelvis plastpåsen som lampan levereras i.

**Undvik att vicka eller vinkla in lampan. Se till att glödtråden placeras i linje med hållaren både vertikalt och horisontellt.
Lampan ska sitta så nära lamphållarens bas som möjligt men utan att vidröra basen.
(Vissa handstrålkastare kräver med högeffektslampa ett mellanrum på 2-3mm)

Lightforce Performance Lighting

Copyright © 2018 Latis AB. All rights reserved.