Varta Skötselråd

 

 

 

 

Följande skötselråd har vi tagit fram för att hjälpa dig få ut det mesta av dina batterier, både
livslängdsmässigt och vad gäller funktionssäkerhet.

Skriv gärna ut och spara.

Oavsett om du kör med standard- eller med LF-batteri,för extremare krav.
Batteriets skötsel avgör till stor del batteriets livslängd.

Djupa urladdningar i kombination med otillräcklig laddning är ofta orsaken till batteriproblem.
Detta uppstår framförallt när batteriet inte är fulladdat under vinterförvaringen.
Vartas batterier tål att stå utan kompletterande laddning över vintern.
Viktigt är dock att man laddar upp batteriet så att det är fulladdat innan det ställs undan.
Om du följer nedanstående skötselråd lovar vi att du förlänger livslängden på ditt batteri väsentligt.

• Se till att batteriet sitter stadigt i sin hållare.

• Kontrollera då och då batteriets laddningstillstånd med syramätare eller testinstrument.
Är densiteten i cellerna under 1,22 eller spänningen under 12,4 V för ett 12 volts
batteri måste batteriet laddas.

• Uppladdning av batteriet bör ske med en automatladdare som själv slår ifrån när
batteriet är fulladdat. Används en vanlig laddare bör du försäkra dig om att den inte laddar
med mer än 5-10 % av batteriets kapacitet.
T.ex. bör ett 20Ah batteri max laddas med 2ampere.

• Laddning bör ske i ett väl ventilerat utrymme, vid laddning bildas knallgas som är explosiv i
högre koncentration.

• Montera gärna bort batteriet vid laddning. Vid värmeutveckling kan dunstande batterivatten
förorsaka skador på lacken.

• När batteriet monteras bort, kom ihåg att lossa den negativa kabeln först och att montera den sist
igen.

• Håll batteripolerna och kabelskorna rena från oxider och
smörj in dem med fett då och då – dålig kontakt orsakar spänningsfall/sämre starteffekt

• Kontrollera regelbundet elektrolytnivån (gäller ej slutna batterier) och fyll vid behov på
batterivatten till ca 15 mm över plattorna eller till markeringen på batteriet.

• Batterier som ska stå oanvända över vintern ska vara fulladdade (>= 1,28g/cm³ eller >= 12,72 V)
innan de ställs in och bör sedan kompletteringsladdas 1ggr/kvartal.

• Långtidsförvara batterierna på svalt och torrt ställe. Självurladdningen avtar med 50% för var
tionde grad temperaturen sänks. Vid + 0ºC är den så liten att ingen underhållsladdning behövs.

• Använd alltid skyddsglasögon och skyddande kläder när du jobbar med batterier.

• Om du får batterisyra på huden eller på dina kläder, se till att omedelbart tvätta med tvål
och vatten. Om du får batterisyra i kontakt med ögonen, se till att spola ögonen med kallt
vatten under minst 10 min och ta därefter omedelbart kontakt med sjukhus.

• Se till att rökning, gnistbildning eller eld ej förekommer i närheten av batteri eller motor.
Vartas sortiment av MC batterier ger dig fördelar som lång livslängd, hög startkraft och hög belastnings
tålighet vilket garanterar dig kvalitet och glädje hela säsongen.

 

Copyright © 2018 Latis AB. All rights reserved.